Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IZABELA MUTHER

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Izabela Muther działającym pod adresem www.izabelamuther.pl

Właścicielem sklepu internetowego Izabela Muther jest:

Olaf Muther, ul. Gwiaździsta 7d/66, 01-651 Warszawa

NIP 777 224 77 21 Regon 140028607.

Adres pracowni:

Izabela Muther

Ul. Gwiaździsta 7d/81, Warszawa Żoliborz

Telefon kontaktowy: +48 602 250 805

Email: kontakt@izabelamuther.pl

Nr rachunku: Bank Millenium 42116022020000000133109753

§1 Definicje

 1. Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:
  • Klient” oznacza osobę odwiedzającą oraz dokonującą zakupów na stronie sklepu internetowego Izabela Muther
  • sklep internetowy“ oznacza sklep internetowy Izabela Muther
  • Regulamin“ oznacza regulamin sklepu internetowego Izabela Muther

§2 Informacje ogólne

Warunkiem dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego treści.

Oferowany towar

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie wyprodukowane zostały w Polsce.
 2. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
 3. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów w sklepie wyrażone są w Złotych Polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają wszystkie opłaty i podatki).
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki, które są kalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku sklepu, co nie wpływa na już złożone zamówienia.

4.Klient płaci cenę za zamówione produkty przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zamówienia.

Brak otrzymania płatności na podany rachunek w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu należności za towar.

Dokonywanie zamówienia i umowa sprzedaży

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a „ Olaf Muther” z siedzibą w Warszawie.

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

-na stronie sklepu (on-line)

-telefonicznie

-pocztą elektroniczną

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 11.00 – 19.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu poprzez „kliknięcie” na ten produkt.
 3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia podany w dniach roboczych oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia.

Odbiór i dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony przy informacji o produkcie jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem.

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie będziemy w stanie dotrzymać terminu dostawy, powiadomimy o tym Klienta i zaproponujemy kontynuację zamówienia z przedłużonym terminem dostawy lub odstąpienie od zamówienia z pełnym zwrotem środków pieniężnych.

 1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 2. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy:

– odbiór osobisty w pracowni w Warszawie (Gwiaździsta 7d/81)

– kurier UPS

§3 Zwroty i reklamacje

Zwrot

 1. Klient ma prawo zwrotu (odstąpienia od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócenia towaru w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (zgłoszenie zwrotu mailowo lub za pośrednictwem poczty), a następnie przysłanie na adres sklepu zakupionego towaru (nieużywanego i czystego, „pozbawionego zapachu” np. kremy, perfumy). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.

Adres, na który prosimy odsyłać zwracane produkty:

Izabela Muther

Ul. Gwiaździsta 7d/66

01-651 Warszawa

 1. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Produkty zwracane do sklepu są wysyłane na koszt Klienta.
 3. Jeśli Klient odstąpi od wykonywania umowy przez sklep, jest on zobowiązany do poniesienia uzasadnionych kosztów poniesionych przez sklep i związanych z realizacją zlecenia Klienta.

Reklamacja

 1. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (wysyłanego przez sklep drogą mailową na życzenie Klienta) oraz odesłanie towaru wraz z ww. formularzem i paragonem przesyłką z potwierdzeniem nadania na adres wskazany na formularzu zwrotu / reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Izabela Muther  wyśle do Klienta produkt naprawiony w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Zamówienia indywidualne

 1. Izabela Muther  umożliwia Klientom składanie zamówień indywidualnych. Rozumie się przez to wszelkie zmiany dokonywane w produktach na życzenie Klienta, jak zmiana fasonu, długości i innych wymiarów produktów, zmiana wykorzystanych materiałów lub kolorów oraz szycie miarowe.
 2. W przypadku zamówień indywidualnych zgodnie z art. 10.3 ust. 4 Ustawy z dn. 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ponieważ dokonuje on samodzielnej konfiguracji produktu tworzonego na jego indywidualne potrzeby.

 

§4 Polityka prywatności i ochorna danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych www.izabelamuther.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:  Olaf Muther, ul. Gwiaździsta 7d/66, 01-651 Warszawa
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
 3. Zawsze i w każdej chwili masz prawo do:
  • aktualizacji lub usunięcia swoich danych
  • do otrzymania kopii danych przechowywanych przez sklep
  • masz prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

Zapisz się do Naszego Newslettera!

Dołącz do Nas i zyskaj -10% na pierwsze zakupy.

Loading